خلاصه رزومه

کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی
تشخیص سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی
برآورد میزان خسارت ناشی از آفات و بیماریهای گیاهی در باغات و مزارع کشاورزی

تخصص ها

کارشناس رسمی دادگستری

همه تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مشاور در دفتر: ۱ مشاور
شماره پروانه: 6568
وب سایت: Www.adlnet.ir